współpraca

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce od 1984 roku opiekuje się w Polsce opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. W ramach opieki zastępczej Stowarzyszenie prowadzi Rodziny SOS, które mieszkają w SOS Wioskach Dziecięcych, stanowiących osiedla kilkunastu domów. Często wychowują się tu liczne rodzeństwa. Równolegle Stowarzyszenie rozwija Programy Umacniania Rodziny, oferujące pomoc dziecku i jego biologicznym rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagając rodzinom, Stowarzyszenie aktywnie wpływa na poprawę sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej. Obecnie pod opieką organizacji jest ponad 1400 dzieci.

Patron Medialny

Nasz partner w Namibi

Zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego

Nasz dostawca aparatów fotograficznych

Fotograf dzikiej przyrody

Fotograf,

założycielka agencji Gudejko

Nasz partner w 2017 roku

O NAS

Make a change, podążając za swoimi marzeniami mozna naprawdę zmieniać świat.

KRS 0000714816 

RACHUNEK:

86 1600 1462 1819 3295 9000 0001

FUNDACJA
MAKE A CHANGE
KONTAKT
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

All images © Make a Change 2020