top of page

współpraca

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce od 1984 roku opiekuje się w Polsce opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. W ramach opieki zastępczej Stowarzyszenie prowadzi Rodziny SOS, które mieszkają w SOS Wioskach Dziecięcych, stanowiących osiedla kilkunastu domów. Często wychowują się tu liczne rodzeństwa. Równolegle Stowarzyszenie rozwija Programy Umacniania Rodziny, oferujące pomoc dziecku i jego biologicznym rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagając rodzinom, Stowarzyszenie aktywnie wpływa na poprawę sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej. Obecnie pod opieką organizacji jest ponad 1400 dzieci.

Patron Medialny

Nasz partner w Namibi

Zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego

Nasz dostawca aparatów fotograficznych

Fotograf dzikiej przyrody

Fotograf,

założycielka agencji Gudejko

Nasz partner w 2017 roku

bottom of page