top of page

SPOTKANIA W SZKOŁACH

GIMNAZJUM I LICEUM

      Spotkania w gimnazjach i liceach mają na celu pokazanie młodzieży Afryki i pracy weterynarza. Pokaz obejmuje informacje o Afryce, zagrożonych gatunkach zwierząt i sposobach ich ochrony oraz o wyjazdach edukacyjnych organizowanych przez Make a Change. Ma też być inspiracją dla młodych ludzi, aby podążali za swoimi marzeniami i próbowali zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Spotkanie ma być raczej formą rozmowy niż sztywnego wykładu.

Czego można się nauczyć:

  • jakie gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem żyją w Afryce i dlaczego jest to taki problem

  • na czym polega ich ochrona

  • jaki my mamy wpływ na sytuacje w odległych zakątkach Ziemi

  • jak wygląda praca weterynarza w Afryce

  • dlaczego warto podążać za marzeniami

  • co to znaczy "Make a change"

Co można z tego wynieść:

  • inspirację do późniejszych decyzji

  • zainteresowanie przyrodą i ekologią

  • świadomość odległych krajów i kultur

  • świadomość globalna i ekologiczna

Spotkanie przewidywane jest na jedną godzinę, najlepiej sprawdza się w grupach po kilka klas. Ponieważ pokaz ma formę rozmowy trudno oszacować dokładny czas. Przy bardzo zainteresowanej grupie może się przeciągać.

Spotkania można przeprowadzić dla kilku różnych grup wiekowych w jednym dniu.

bottom of page