top of page

SPOTKANIA W SZKOŁACH

KLASY 1-3

       Spotkania dla najmłodszych mają na celu pokazanie im świata afrykańskich zwierząt oraz pracy weterynarza. Spotkanie polega na wyświetleniu prezentacji, zagadkach o zwierzętach, bajkach o dzikich kotach. Pokaz skierowany jest bardziej w stronę zabawy niż wkładu.

Czego można się nauczyć:

  • jakie zwierzęta występują w Afryce

  • jak odróżnić geparda, lwa i lamparta

  • co to znaczy, że gatunki są zagrożone

  • na czym polega praca weterynarza

  • dlaczego warto podążać własną drogą

  • co to znaczy Make a Change

Co można z tego wynieść:

  • inspiracje na późniejsze życie

  • zainteresowanie przyrodą i ekologią

  • świadomość odmiennych krajów i kultur

  • świadomość globalna i ekologiczna

Spotkanie przewidywane jest na jedną godzinę lekcyjną, najlepiej sprawdza się w mniejszych grupach (dwie-trzy klasy), jednak z pomocą wychowawców można przeprowadzić pokaz dla większej liczby dzieci w jednym czasie.

Spotkania można przeprowadzić dla kilku różnych grup wiekowych w jednym dniu.

bottom of page