top of page

SPOTKANIA W SZKOŁACH

KLASY 4-6

      Spotkania w klasach 4-6 mają na celu pokazanie młodzieży Afryki, świata zwierząt i pracy weterynarza. Pokaz obejmuje informacje o Afryce, zagrożonych gatunkach zwierząt i sposobach ich ochrony. Ma też być inspiracją dla młodych ludzi, aby podążali za swoimi marzeniami i próbowali zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Spotkanie ma być raczej formą rozmowy niż sztywnego wykładu.

Czego można się nauczyć:

  • jakie gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem żyją w Afryce

  • na czym polega ich ochrona

  • jak odróżnić od siebie poszczególne dzikie koty

  • dlaczego warto podążać za marzeniami

  • co to znaczy "Make a change"

Co można z tego wynieść:

  • inspirację do późniejszych decyzji

  • zainteresowanie przyrodą i ekologią

  • świadomość odległych krajów i kultur

  • świadomość globalna i ekologiczna

 

 

Spotkanie przewidywane jest na jedną godzinę, najlepiej sprawdza się w grupach po kilka klas. Jednak z pomocą wychowawców można przeprowadzić pokaz dla większej liczby uczestników na raz

 

Spotkania można przeprowadzić dla kilku różnych grup wiekowych w jednym dniu.

bottom of page